Privacy verklaring

Privacy verklaring

Artikel 1 – Verwerking persoonsgegevens

Deroue Race respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker (via welke communicatiemiddel dan ook) aan Deroue Race verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het aanschaffen van producten worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, het met u in contact treden en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Deroue Race en aan haar gelieerde ondernemingen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Deroue Race daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Deroue Race of inzage wenst in uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Deroue Race.

Artikel 2 – Cookies

Deroue Race maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Deroue Race gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Indien u dit niet wenst, kunt u het gebruik van cookies voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Deroue Race wordt verminderd, dan wel dat de website van Deroue Race geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

– uw IP-adres indien noodzakelijk
– sessienummer